Skip to main content

Stage: Verkeerskunde / IT / Onderzoek

Opdracht

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar koppelingen tussen overheid, marktpartijen en service providers, zodat verkeersdata beter kan worden uitgewisseld. Een aantal voorbeelden zijn Socrates2.0 en Praktijkproef Amsterdam. TripService houdt zich ook bezig om deze koppelingen te optimaliseren. Door mee te gaan in de kennis van bestaande onderzoeken kunnen we zorgen dat verkeersdata nog beter bij de weggebruiker terechtkomt. Aan jou de uitdaging om de resultaten van deze onderzoeken in kaart te brengen, en ook te bekijken of er nog andere onderzoeken zijn die relevant zijn binnen deze markt.

Wat komt er uit de onderzoeken en wat is er nog nodig om de implicaties en aanbevelingen voor verder onderzoek uit te werken?
Welke tekortkomingen kom je nog tegen?
Waar kan TripService op aanhaken voor verbetering van eigen producten?

Stage: Verkeerskunde / IT / Onderzoek

Infra Relatiedagen, Hardenberg
Contract type: 
Internship
Categories: 
IT