Skip to main content

Software Engineer

Bedrijfsomschrijving
Automotive branche

Functieomschrijving
Onzeopdrachtgever ontwikkelt een unieke elektrische aandrijftechnologievoor de Automotive branche. Deze technologie stelt fabrikanten instaat om energiezuinige voertuigen te produceren metnulemissie.
Onze opdrachtgever is op zoek naar eenenthousiaste Software Engineer (Junior niveau) voor hetontwikkelen, implementeren, testen en documenteren van software diegebruikt wordt voor diagnostiek en service activiteiten. Ze hebbeneen diagnostische servicetoepassing ontwikkeld die voldoet aan allestandaarden van de auto-industrie, zoals: OTX, ODX, UDS en meer. Detechnologie die is gebruikt om deze oplossing te ontwikkelen, isgebaseerd op .NET WPF voor de applicatie. De portaalwebsite isontwikkeld met behulp van ASP.NET en MVC. Als Junior SoftwareEngineer draag je actief bij aan deze ontwikkeling zodattoekomstige wijzigingen en gevraagde features aan het frameworkworden toegevoegd. Ten tweede lever je een actieve bijdrage in dediscussie met stakeholders over de functies en kenmerken van deapplicatie.

 

Functie-eisen
WO/HBOComputer Science, Electrical Engineering, Embedded ofvergelijkbaar
Ervaring met C#, UML, . NET

Arbeidsvoorwaarden
Voordeze functie kom je bij Voort in dienst. Jij staat bij onscentraal. Elk moment van jou vinden wij bijzonder. En vieren wijsamen. Wij zorgen dat jij op de juiste werkplek belandt. Waar jijpast. Waar je techniek op de kaart zet. Want dat is jouw vak. Ensamen werken we aan jouw ontwikkeling. Zodat je blijft groeien optechnisch en professioneel vlak. Je krijgt van ons:

  • een mooie baan bij onzeopdrachtgever
  • een goed salaris om rond te komenen leuke dingen te doen
  • 3 trainingen per jaarbij de Voort Academy om aan je ontwikkeling tewerken
  • een opleidingsbudget van €1250,- perjaar zodat je blijft groeien
  • secundairearbeidsvoorwaarden zoals een aandraagbonus
  • 25vakantiedagen (overige vrije dagen zijn afhankelijk van de cao vande opdrachtgever)

Software Engineer

Voort, Hengelo
Categories: 
Software Engineer, Software Engineer, Engineering
Degree Level: 
Master
Apply before: