Skip to main content

Quality Assurance Engineer / KAM Coördinator

Dankzij jou worden de kwaliteitskosten continue gereduceerd. Dit doe je door het mede bepalen van doelstellingen en realiseren van periodieke metingen en rapportages. Je draagt zorg voor actualisatie en uitvoering van ISO9001, ISO13485 en AS9100 kwaliteitssystemen. Ook begeleid je interne en externe audits alsmede de opvolging van daaruit voortkomende acties. Je stelt kwaliteitsprotocollen op en beheert modellen en referenties. Het registreren en afhandelen (zowel in- als extern) van klantenklachten en interne afkeur behoort ook tot jouw takenpakket. Daarnaast beoordeel je steekproefsgewijs de vrijgave van productieorders voor levering, de laatste productie ten behoeve van matrijsonderhoud en reparatie van gereedschappen voor vervolgproductie. Het opstellen en uitvoeren van plannen gebeurt in het kader van de milieuvergunning, Arbo-wetgeving en veiligheid. Je treedt op als Hoofd BHV (EHBO) en coördineert alle BHV-activiteiten. Tot slot blijf je op de hoogte op het gebied van KAM, zodat je de directie kan adviseren met betrekking tot het voeren van het beleid.

Quality Assurance Engineer / KAM Coördinator

Luba, Goirle
Categories: 
IT, Developer, Quality / Security / Environment, Engineering
Apply before: