Skip to main content

Project engineer E/I

Functieomschrijving
De functie
In dezerol word jij onderdeel van het Hoogoven 6 repair projectteam. Jemoet je voorstellen dat een Hoogoven een installatie is van meerdan 100 meter hoog, waarin 8.000 ton ijzererts en kolen bij eentemperatuur van 2.500 °C gereduceerd wordt tot vloeibaar ijzer. Methet HO6 repair project moet de installatie weer toekomst bestendiggemaakt worden. Hierbij worden hightech technieken en robuustheidbij elkaar gebracht. Tijdens het ontwerp wordt gebruik gemaakt vano.a. 3D, 4D en Virtual Reality.

Belangrijkste taken

 • Het realiseren vanmodificaties, nieuwbouw of vernieuwing van complexe(bedrijfskritische) technologischeproductie-installaties
 • De study, design &built fase tot en met de commissioning- en nazorgfase
 • Het leiden van engineeringprojecten op gebied vanEIC
 • Het vervullen van de rol van Engineer inmultidisciplinaire projecten
 • Het geven vantechnisch advies en bijhouden van vakontwikkelingen
 • Het ontwikkelen van engineeringdocumenten en standaardenom de werkwijze in projecten en op jouw eigen vakgebied op eensteeds hoger plan te brengen

Wij vragen

 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding in derichting Elektrotechniek of vergelijkbaar;
 • Jehebt minimaal 3 jaar ervaring als engineer in deindustrie
 • Je bent sociaal en communicatiefvaardig, klant- en resultaatgericht, analytisch eninitiatiefrijk;
 • Bovendien ben je zelfsturend,een natuurlijke netwerker en kun je goed plannen enorganiseren;
 • Je beheerst Nederlands enEngels in woord en geschrift

Wij bieden
Wijbieden een leuke functie in een mooie industriële werkomgeving waartechniek centraal staat. De arbeidsvoorwaarden zijn goed en het ismogelijk om na een detacheringperiode bij onze opdrachtgever indienst te treden. En als alternatief biedt Timesource je demogelijkheid om bij gebleken geschiktheid in vaste dienst tetreden. Vanuit Timesource kan je rekenen op uitstekendearbeidsvoorwaarden en continuïteit in mooieprojecten.

Project engineer E/I

Timesource, Velsen-Noord
Categories: 
Project Engineer, Engineering
Degree level: 
Master