Skip to main content

Ntrinsic Consulting - SAP MM Trainer

Functieomschrijving

De inhuurkracht dient de volgende werkzaamheden/taken te verrichten: het ondersteunen van medewerkers bij het gebruik van SAP, het trainen van personeel zodat zij op termijn zelfstandig SAP kunnen bedienen, het leveren van relevante rapportages vanuit SAP, het voorlichten van het MT van het DMunB over de voortgang, het signaleren van lacunes in SAP en/of de bedrijfsprocessen. Het prestatiedoel is dat de medewerkers van DMunB en in het bijzonder de sectie FD over maximaal 6 maanden zelfstandig SAP kan bedienen en dat eventuele lacunes in de bedrijfsvoering zijn opgelost.

Achtergrond opdracht

Van belang is dat de medewerkers z.s.m. doch binnen 6 maanden zelfstandig SAP kunnen bedienen

Organisatorische context en cultuur

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Functie-eisen

Minimaal 2 jaar ervaring met het ondersteunen van medewerkers in de logistieke sector op het gebied van SAP.
Minimaal 1 jaar ervaring met het trainen van medewerkers in de logistieke sector op het gebied van SAP
Aantoonbare meerjarige ervaring met SAP
Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Material Management (MM).
Opleiding ICT op HBO-niveau of vergelijkbaar verkregen door ervaring.

Wensen

Ervaring in de logistieke sector
Ervaring met het trainen van medewerkers in de logistieke sector m.b.t. SAP-module Material Management

Bedrijfsinformatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Ntrinsic Consulting - SAP MM Trainer

Ntrinsic Consulting, Drenthe
Contract type: 
Freelance
Categories: 
SAP Consultant