Skip to main content

Manufacturing Engineer

Bedrijfsomschrijving
Eenhigh tech wereldspeler op het gebied van het vervaardigen vanelektronica en het leveren van diensten richting original equipmentmanufacturers (OEM’s). 

Functieomschrijving
AlsManufacturing Engineer ben je betrokken bij het wijzigen enoptimaliseren van reeds bestaande producten en processen, maar ookhet in productie nemen van nieuwe producten en processen. AlsManufacturing Engineer ontwerp je het productieproces volgens delaatste inzichten in Lean manufacturing. Na het in productie nemenvan de nieuwe producten ben je verantwoordelijk voor het bewakenvan de productie performance en je initieert verbeteringen ofcorrectieve maatregelen waar nodig. Deze werkzaamheden doe je innauw overleg met andere afdelingen, zoals bijv. planning en ininkoop. 

Jouw werkzaamheden bestaanconcreet uit de volgende werkzaamheden:

 • Optreden als technisch intermediair tussenklant en productie bij fabricageprojecten;
 • Jeontvangt het datapakket van klanten en controleert opproduceerbaarheid (Design For Manufacturinganalyse); 
 • Het begeleiden van hetproductieproces bij het in productie nemen van nieuwe en gewijzigdeproducten;
 • Het initiëren en opvolgen van actiesbij de introductie van nieuwe producten binnenoperations;
 • Het ontwerpen van een Leaningericht productieproces voor specifiekeproducten;
 • Je draagt zorg voor de rapportagegedurende projectactiviteiten;
 • Je houdt jebezig met het opzetten en onderhouden vanwerkinstructies;
 • Het organiseren of deelnemenin (Proces) FMEA's;
 • Het begeleiden en uitvoerenvan productwijzigingen;
 • Input leveren voor hetmaken van een offerte;
 • Validatie van deproductieprocessen, inclusief het trainen van direct betrokkenmedewerkers;
 • Het initiëren vanverbeterprojecten op basis van productiegegevens (bijv.yield-verbetering, verkorting van doorlooptijden en processenrobuuster en betrouwbaarder maken);
 • Het bewakenvan de productieprestaties zoals doorlooptijd en rendement en,indien nodig, het nemen van correctievemaatregelen.

Functie-eisen
Heb jij eenondernemende mindset en durf jij jouw verantwoordelijkheid te nemenen fouten te maken? Beschik jij daarnaast over de volgendefunctie-eisen?

 • Een afgeronde technische HBO- ofWO-opleiding richting bijv. Elektrotechniek ofWerktuigbouwkunde;
 • Je hebt ervaring enaffiniteit met productieprocessen en het optimaliserenhiervan;
 • Je bent gewend om volgens vastgesteldeprocessen en procedures te werken;
 • Je kan goedsamenwerken met verschillende afdelingen die elk ook verschillendebelangen hebben;
 • Je hebt een proactieve houdingen bent resultaatgericht;
 • Je werkt nauwkeurigen hebt oog voor detail;
 • Je beschikt overprojectmanagementvaardigheden;
 • Je hebt goedecommunicatieve vaardigheden en legt gemakkelijkcontact. 

Arbeidsvoorwaarden
Voordeze functie kom je bij Voort in dienst. Jij staat bij onscentraal. Elk moment van jou vinden wij bijzonder. En vieren wijsamen. Wij zorgen dat jij op de juiste werkplek belandt. Waar jijpast. Waar je techniek op de kaart zet. Want dat is jouw vak. Ensamen werken we aan jouw ontwikkeling. Zodat je blijft groeien optechnisch en professioneel vlak. Je krijgt van ons:

 • een mooie baan bij onzeopdrachtgever
 • een goed salaris om rond te komenen leuke dingen te doen
 • 3 trainingen per jaarbij de Voort Academy om aan je ontwikkeling tewerken
 • een opleidingsbudget van €1250,- perjaar zodat je blijft groeien
 • secundairearbeidsvoorwaarden zoals een aandraagbonus
 • 25vakantiedagen (overige vrije dagen zijn afhankelijk van de cao vande opdrachtgever)

Manufacturing Engineer

Voort, Almelo
Categories: 
Manufacturing Engineer, Engineering
Degree Level: 
Master
Apply before: