Skip to main content

Commisioning Engineer

Bedrijfsomschrijving
Onze opdrachtgever heeft de visie om te werken metzelfstandige teams en daarin wordt verwacht dat je graag deuitdaging aangaat om samen met je collega’s verder te bouwen aan deorganisatie. Er wordt veel geinvesteert in de ontwikkeling van demedewerkers. Er is een gedegen inwerkperiode en on-site trainingbij klanten. Daarnaast cross-train je regelmatig met jecollega’s. 

Functieomschrijving

Jouw werk begint zodra de installatie op locatie isgeplaatst en elektrisch is aangesloten. Aan jou de taak om decomplete installatie te inspecteren, testen, proefdraaien en inbedrijf te stellen. Door eerst de verschillende componentenafzonderlijk en droog proef te draaien ben je in staat eventueleproblemen te constateren en lokaliseren. Je informatie haal je uittechnische tekeningen en elektrische schema’s, eventueel aangevuldmet vooraf uitgevoerde softwaretesten in de testomgeving in Heerde.Hierbij krijg je te maken met regeltechniek, procestechniek,automatisering, elektrotechniek en de mechanische kant van deinstallatie. Eventuele problemen los je hierbij op. Uiteindelijkvoer je een acceptatie test uit en draag je de installatie over aande klant. Je komt thuis met een door de klant getekend SiteAcceptance Test (SAT) protocol.

Naast hetinbedrijf stellen van nieuwbouw installaties ondersteun jeregelmatig het service team, bijvoorbeeld bij het verhelpen van eenstoring, op afstand of door een service bezoek. Daarnaast wordt erregelmatig service aan klanten verleend om meer uit een bestaandeinstallatie te halen. Als commissioning engineer ben jij deaangewezen persoon om de klanten te helpen met hetoptimaliseren van hun proces. Bij de klant schakel je met diversecontactpersonen van de technische dienst, de project- of productiemanager en incidenteel ook met het management of dedirectie.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in derichting proces, besturing, mechatronica ofelektrotechniek;
 • Daarnaast heb je enige kennisvan thermodynamica en affiniteit met mechanischewerkzaamheden;
 • Je kunt Siemens en Allen BradleyPLC programma’s bewerken;
 • Goede kennis van deEngelse taal in woord en geschrift is eenvereiste;
 • Je bent bereid meer dan de helft vanje tijd internationaal te reizen en dan 1 tot 3 weken achtereen oplocatie te verblijven. 

Door jouwtechnisch inhoudelijke kennis ben je in staat zelfstandig enoplossingsgericht te werk te gaan. Je bent niet bang om zelfstandigbeslissingen te nemen en ter plekke te komen met passendeoplossingen. Hierin ben je in staat te improviseren en ga je zelfactief op zoek naar informatie die je nodig hebt. Goedecommunicatie met collega’s en terugkoppeling van je werkzaamhedenzodat zaken worden vastgelegd, is van cruciaal belang voor dezerol. 

Arbeidsvoorwaarden
Voordeze functie kom je bij Voort in dienst. Jij staat bij onscentraal. Elk moment van jou vinden wij bijzonder. En vieren wijsamen. Wij zorgen dat jij op de juiste werkplek belandt. Waar jijpast. Waar je techniek op de kaart zet. Want dat is jouw vak. Ensamen werken we aan jouw ontwikkeling. Zodat je blijft groeien optechnisch en professioneel vlak. Je krijgt van ons:

 • een mooie baan bij onzeopdrachtgever
 • een goed salaris om rond te komenen leuke dingen te doen
 • 3 trainingen per jaarbij de Voort Academy om aan je ontwikkeling tewerken
 • een opleidingsbudget van €1250,- perjaar zodat je blijft groeien
 • secundairearbeidsvoorwaarden zoals een aandraagbonus
 • 25vakantiedagen (overige vrije dagen zijn afhankelijk van de cao vande opdrachtgever)

Commisioning Engineer

Voort, Heerde
Categories: 
Engineering
Degree Level: 
Master
Apply before: